Κυριακή, 16 Νοεμβρίου 2014

Γρηγόρης Νιώτης : Από τον Μάρτιο του 2012 επιμελήθηκε πρόταση νόμου για την φορολόγηση των εμβασμάτων που δεν έχει γίνει ακόμα δεκτή.

Πρόταση Νόμου 27 βουλευτών να φορολογηθούν αναδρομικά ποσά τα οποία εξήχθησαν αφορολόγητα στο εξωτερικό

«Ισοδύναμα κοινωνικά μέτρα για την ανακατανομή των φορολογικών βαρών, έλεγχος πόθεν έσχες από το οικονομικό έτος 2001 & εντεύθεν σε καταθέσεις φορολογουμένων εκτός της χώρας.

Παροχή κινήτρων επιστροφής καταθέσεων από τράπεζες του εξωτερικού.»


Η Πρόταση Νόμου είναι συνέχεια των νομοθετικών πρωτοβουλιών για την προώθηση ισοδύναμων κοινωνικών μέτρων με σκοπό την ανακούφιση των πολιτών, την οποία επεξεργάστηκαν από κοινού οι συνυπογράφοντες βουλευτές, με το συντονισμό του Α΄ Αντιπροέδρου της Βουλής, Γρηγόρη Νιώτη.


Η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής επιβάλλεται πλέον ως «εθνική ανάγκη» καθώς οΈλληνας φορολογούμενος έχει υποστεί σημαντική μείωση στο εισόδημά του και η φοροδοτική του ικανότητα έχει μειωθεί σημαντικά.


Με την ολοκλήρωση του PSI και την υπογραφή της δανειακής σύμβασης υπάρχουν πλέον οι αναγκαίες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της οικονομίας μας και οι υποχρεώσεις που απορρέουν για αύξηση των φορολογικών εσόδων δεν θα επιτευχθούν αν δεν μειωθεί σημαντικά η φοροδιαφυγή, η οποία αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της Ελληνικής Οικονομίας.

Γνωρίζοντας ότι εκατοντάδες δισεκατομμυρίων ευρώ υπάρχουν σε καταθέσεις και σε άλλα χρηματοοικονομικά ή μη προϊόντα στο εξωτερικό, Ελλήνων φορολογουμένων φυσικών προσώπων και επιτηδευματιών, κύριος στόχος της πρότασης νόμου είναι να ελεγχθεί αν τα κεφάλαια αυτά έχουν φορολογηθεί νόμιμα και αν όχι, να επιβληθούν φόροι και προσαυξήσεις αναδρομικά από το 2001, συμβάλλοντας αποφασιστικά στην είσπραξη νέων πόρων με την πάταξη της φοροδιαφυγής και στην ανακατανομή των φορολογικών βαρών με στόχο την ενίσχυση των εσόδων και την ανακούφιση των συνήθως φορολογουμένων (μισθωτοί, συνταξιούχοι κτλ).

Με την
πρόταση νόμου:


Όλες οι τράπεζες που δραστηριοποιούνται στην χώρα έχουν υποχρέωση να συνδράμουν με κάθε τρόπο, παρέχουσες τα στοιχεία των τραπεζικών λογαριασμών με ποσά άνω των εκατό χιλιάδων ευρώ (€100.000) που εξήλθαν στο εξωτερικό.

Συγκροτούνται σε κάθε περιφέρεια ειδικά συνεργεία ελέγχου
με βοηθητικό προσωπικό ιδιώτες λογιστές – φοροτεχνικούς κατόχους πτυχίου Ά τάξης του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος που θα ελέγχουν αυτά τα χρηματικά ποσά αναδρομικά από το οικονομικό έτος 2001.

Επιβάλλεται για όσα ποσά δεν έχουν φορολογηθεί νόμιμα, φόρος έως 45% συν τις προσαυξήσεις. Καταυτόν τον τρόπο ο φόρος και οι προσαυξήσεις μπορούν να φτάσουν μέχρι και το 100% του ποσού που εξήχθη αφορολόγητο στο εξωτερικό.

Παρέχεται η δυνατότητα της προαιρετικής συμμόρφωσης όσων φυσικών προσώπων και επιτηδευματιών θέλουν πριν αρχίσει η διαδικασία ελέγχων, να καταθέσουν αρχικές ή συμπληρωματικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και να καταβάλλουν με συντελεστή αυτοτελούς φορολόγησης που θα ορισθεί στο 20% φόρο εισοδήματος, χωρίς επιβολή προστίμων και προσαυξήσεων υπό την προϋπόθεση της επιστροφής των λογαριασμών αυτών σε τράπεζες του εσωτερικού και αν δεν επενδυθούν εντός της χώρας, να μην αναληφθούν ή να μεταφερθούν έως τις 31/12/2015.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.