Τρίτη, 2 Δεκεμβρίου 2014

Ομιλία 3 (Βελλίδειο): Ιδεολογικό πλαίσιο των δικτύων αυτοοργάνωσης

Της Όλγας Κετικίδου (ομιλία 3):Η πολιτική κατάσταση και τα αδιέξοδα στα οποία αναφέρθηκε πριν ο Λάμπρος σε συνδυασμό με την οικονομική κρίση έχουν προκαλέσει ασφυξία και έχουν πρακτικά παραλύσει μεγάλες κοινωνικές ομάδες...

Το συναντούμε κάθε μέρα δίπλα μας, ανθρώπους βαθύτατα προβληματισμένους που όμως δείχνουν ανήμποροι να αντιδράσουν. Κρίσιμες αποφάσεις για τη ζωή μας και το μέλλον μας, το μέλλον των παιδιών μας λαμβάνονται καθημερινά ερήμην μας, υποθηκεύοντάς το.

Η κρίση, όπως πολλές φορές έχει διατυπωθεί δεν έχει μόνο οικονομικά χαρακτηριστικά, αλλά και κοινωνικά, τα οποία είναι αναγκαίο να εντοπιστούν και κυρίως να αντιμετωπιστούν.
Δεν είναι απλώς αναγκαία η αποτελεσματική επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν, η χάραξη μακρόπνοης στρατηγικής και η ταχεία έξοδος από την κρίση. Είναι ζητούμενο να ξεπεράσουμε τους εαυτούς μας για να κάνουμε καλύτερο τον κόσμο μας, για εμάς και τα παιδιά μας. Για να ζήσουμε σε μια κοινωνία που ευημερεί.

Σε αυτό το πλαίσιο θεωρούμε ότι πρέπει να ξεκινήσουμε και πάλι να συζητάμε, να προωθήσουμε το δημοκρατικό διάλογο που όμως θα έχει αρχή, περιεχόμενο και τέλος.
Ως κοινωνία χρειαζόμαστε σειρά πρωτοβουλιών που θα εμπνεύσει εμπιστοσύνη, θα δώσει ίσες ευκαιρίες και θα βελτιώσει το πολιτικοοικονομικό κλίμα και κυρίως θα εκδημοκρατίσει την κοινωνία μας.

Η σημερινή εκδήλωση, όπως εισαγωγικά ανέφερε και ο Σπύρος, αποτελεί ένα κάλεσμα. Κάλεσμα που απευθύνεται σε ανθρώπους με προοδευτικό πρόσημο. Ανθρώπους που ενστερνίζονται βασικές αρχές και αξίες, όπως ελευθερία, δημοκρατία, ισότητα, κράτος δικαίου όχι όμως μόνο στα λόγια. Ανθρώπους που επιθυμούν να δουν αυτές τις αρχές και αξίες να εφαρμόζονται και να διαχέουν όλες τις εκφάνσεις της πολιτικής ζωής σήμερα.

Ως βάση για το σημερινό κάλεσμα θα αναφερθούμε σε συγκεκριμένους τομείς που θεωρούμε κομβικούς για τη διαμόρφωση μιας νέας προοδευτικής πολιτικής ατζέντας:

1) Δημοκρατία – Θεσμοί – Λειτουργία του κράτους

Στην Ελλάδα του 2014 η πραγματική δημοκρατία παραμένει ζητούμενο. Τα σπουδαία βήματα που έγιναν τη διετία 2009-2011 με την υιοθέτηση θεσμών όπως η Διαύγεια και η Ανοιχτή Δημόσια Διαβούλευση δυστυχώς δε συνεχίστηκαν.
Θεσμοί, όπως αυτοί, που δίνουν τη δυνατότητα στον πολίτη να ελέγχει και να συνδιαμορφώνει πολιτικές θέσεις πρέπει να συνεχιστούν και να αναβαθμιστούν.

Παράλληλα είναι επιτακτική ανάγκη η εξυγίανση της πολιτικής ζωής με κατάργηση της βουλευτικής ασυλίας και του νόμου περί ευθύνης υπουργών, η αλλαγή του εκλογικού νόμου και η συνταγματική αναθεώρηση. Η συνέχιση της εφαρμογής του "Καλλικράτη" για τη δημιουργία λιγότερων και ισχυρότερων Δήμων σε συνδυασμό με την ενεργή συμμετοχή των πολιτών σε τοπικό επίπεδο μέσω δημοψηφισμάτων ή άλλων μορφών ενεργητικής συμμετοχής θα συμβάλει σε μεγάλο βαθμό στην ενίσχυση της δημοκρατίας.

2) Εξάλειψη κοινωνικών ανισοτήτων – Κοινωνική Αλληλεγγύη

Εδώ και χρόνια είχε διαπιστωθεί στη χώρα μας η δημιουργία οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων. Η κατάσταση αυτή επιδεινώθηκε δραματικά την περίοδο της κρίσης που διανύουμε. Ο στόχος της οικονομικής ανάπτυξης και της επίτευξης πλεονασμάτων θα πρέπει να συνδεθεί απαρέγκλιτα με την άρση των κοινωνικών αδικιών που υπάρχουν σήμερα.
Η έξαρση της ανεργίας στη χώρα μας λόγω της οικονομικής κρίσης αποτελεί σήμερα ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα και έχει συμβάλει στην επιδείνωση των κοινωνικών ανισοτήτων. Η αλληλεγγύη μεταξύ των πολιτών της χώρας αλλά και μεταξύ των γενεών πρέπει να αποτελέσει σημαντική προτεραιότητα

Παρά τις προσπάθειες που έγιναν κατά καιρούς στη χώρα, η αλήθεια είναι ότι το Κράτος Πρόνοιας παραμένει στην Ελλάδα τελείως ανεπαρκές και υποτυπώδες σε σχέση με το επίπεδο κοινωνικής προστασίας που παρέχεται στους πολίτες στις άλλες προηγμένες Ευρωπαϊκές Δημοκρατίες, ειδικά σε αυτές με ισχυρή Σοσιαλδημοκρατική παράδοση.
Και αυτό αποτελεί τελικά θέμα Δημοκρατίας.
Το Κράτος Πρόνοιας και η Κοινωνική Προστασία είναι η αντανάκλαση συλλογικών αξιών και αρχών που χαρακτηρίζουν μια χώρα και μια κοινωνία.
Και στη χώρα μας, Δημόσια Παιδεία και Υγεία πάσχουν σοβαρά, απορροφούν μια τεράστια αναλογία ιδιωτικών δαπανών για Ευρωπαϊκή χώρα από την τσέπη του κάθε πολίτη.
Αυτή η κατάσταση δεν μας τιμά αλλά και αποτελεί βασικό παράγοντα διεύρυνσης, αναπαραγωγής και διαιώνισης ανισοτήτων.

Γιατί τελικά δεν προστατεύονται οι πιο αδύναμοι, αυτοί που έχουν πραγματικά ανάγκη.

3) Δικαιοσύνη

Ακρογωνιαίος λίθος και βασική έκφανση της αρχής του κράτους δικαίου αποτελεί ένα αποτελεσματικό και αξιόπιστο σύστημα δικαιοσύνης.
Απαιτείται άμεση κωδικοποίηση του συνόλου της ελληνικής νομοθεσίας που να καθιστά αυτήν κατανοητή και προσβάσιμη και παράλληλα να συμβάλει στην ευχερή εφαρμογή της από όλους τους συντελεστές της δίκης.
Η συνταγματική επιταγή για απρόσκοπτη πρόσβαση των πολιτών στη δικαιοσύνη αποτελεί σήμερα κενό γράμμα. Η διαρκής αύξηση του κόστους πρόσβασης των πολιτών στη δικαιοσύνη δημιουργεί κοινωνικούς αποκλεισμούς. Θα πρέπει να υπάρξει εξάλειψη των οικονομικών εμποδίων.
Παράλληλα θα πρέπει να υπάρξει ολοκληρωμένη εφαρμογή των νέων τεχνολογιών στην καθημερινή λειτουργία της δικαιοσύνης, γεγονός που θα βοηθήσει σημαντικά και στην επιτάχυνση της απονομής αυτής.

4) Οικονομία, Βιώσιμη ανάπτυξη, αλλαγή παραγωγικού μοντέλου

Η ισόρροπη οικονομική ανάπτυξη, η κοινωνική οικονομία με υψηλό βαθμό ανταγωνιστικότητας, με στόχο την πλήρη απασχόληση και την κοινωνική πρόοδο και το υψηλό επίπεδο προστασίας και βελτίωσης του περιβάλλοντος πρέπει να είναι στις βασικές στοχεύσεις και προτεραιότητές μας, που αποτελούν και ιδεολογικό διαχωρισμό από άλλες πολιτικές.
Η αειφόρος βιώσιμη ανάπτυξη είναι ζητούμενο, η οποία μπορεί να επιτευχθεί με αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου.
Απαιτείται η επιτάχυνση της παραγωγικής ανασυγκρότησης με σκοπό την εξωστρέφεια, την καινοτομία και την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών με σύνθετα χαρακτηριστικά,
η διασφάλιση ενός σαφούς, σταθερού και πάνω από όλα μακρόπνοου φορολογικού πλαισίου, το οποίο θα διασφαλίζει αξιοπιστία στον προσδιορισμό του επενδυτικού κινδύνου και των επενδυτικών αποδόσεων,

5) Μ.Μ.Ε – Διαχείριση της πληροφορίας – Διαπλοκή

Η επιρροή που ασκούν τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, γνωστά και ως τέταρτη εξουσία, στη διαμόρφωση της κοινής γνώμης είναι ισχυρότατη. Για το λόγο αυτό ο χώρος των μέσων μαζικής ενημέρωσης αποτελεί εδώ και χρόνια προνομιακό πεδίο συναλλαγής και διαπλοκής.

Εδώ και 20 χρόνια δεν έχει λάβει χώρα διαγωνισμός για την αδειοδότηση τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών και η πλειονότητα των μέσων σήμερα θεωρούνται νομίμως λειτουργούντες με συνεχείς παρατάσεις που τους παρέχουν δια νόμου οι εκάστοτε κυβερνήσεις και παρά τις περί αντιθέτου κρίσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Πάρα ταύτα το πολιτικό σύστημα δεν δείχνει διάθεση να αλλάξει την κατάσταση αυτή.

Από την άλλη υπάρχει το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, ανεξάρτητη αρχή αρμόδιας για την κρατική εποπτεία της ραδιοτηλεόρασης. Κατά τον ίδιο τρόπο η θητεία των μελών του παρατείνεται με νόμους γιατί η Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής που είναι αρμόδια για τον διορισμό τους, δεν κατορθώνει να συγκεντρώσει την πλειοψηφία των 4/5 που απαιτείται από το Σύνταγμα για να διορίσει νέα μέλη. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι δεν υπάρχει το αρμόδιο όργανο για να επιβάλει τη νομιμότητα στα ραδιοτηλεοπτικό τοπίο.

Τα παραπάνω δεδομένα δημιουργούν εξαρτήσεις που επηρρεάζουν το τελικό προϊόν, δηλαδή την πληροφορία που φτάνει στον τηλεθεατή – ακροατή. Στις δε σημερινές συνθήκες οικονομικής κρίσης τα ΜΜΕ, όντας πλέον οικονομικά κατεστραμμένα, δε μεταδίδουν πλέον ειδήσεις αλλά αναπαράγουν θέσεις των συμφερόντων που εξυπηρετούν φτάνοντας στα όρια της προπαγάνδας.

Η επαναφορά της νομιμότητας στο συγκεκριμένο πεδίο κρίνεται επιβεβλημένη μέσω της θωράκισης της εποπτεύουσας αρχής, της δημιουργίας νέου ρυθμιστικού πλαισίου και φυσικά της διενέργειας του διαγωνισμού για τις άδειες.

Φίλες και φίλοι
Τα παραπάνω που ακούστηκαν σήμερα, όπως και πολλά ακόμα, είναι ζητήματα πολιτικής ουσίας.
Κράτος Δικαίου και Δίκαιο Κράτος, ευνομία, διαφάνεια παντού, κράτος που προστατεύει τον πολίτη, λογοδοσία και συμμετοχή είναι τα προαπαιτούμενα για την εμβάθυνση της Δημοκρατίας.Δυστυχώς όμως σήμερα βρίσκονται στο περιθώριο και τη θέση τους έχουν καταλάβει η εξυπηρέτηση συμφερόντων και το παρασκήνιο. Το σημερινό κάλεσμα έχει ως στόχο να επαναφέρει την πολιτική στο προσκήνιο
Σε πείσμα των χρεοκοπημένων υφιστάμενων πολιτικών σχηματισμών που προτάσσουν πελατειακές αντιλήψεις και μικροκομματικά συμφέροντα.
Να συζητήσουμε ισότιμα και να συνδιαμορφώσουμε απόψεις και θέσεις για τα θέματα που μας αφορούν.

Να αναλάβουμε δράση.

Να πάρουμε επιτέλους τη ζωή μας στα χέρια μας!

- See more at: http://www.epikairo.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.